Biblioteca

Servei que garanteix l'accés a la informació i al coneixement i posa a disposició de la ciutadania una col·lecció de recursos en diferents suports per tal de satisfer les necessitats d'informació, formació, cultura i oci, amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge individual, fomentar l'enriquiment personal i contribuir al desenvolupament de la societat.