Nascuts per llegir

El projecte Nascuts per llegir (NPL) és un treball conjunt entre biblioteques i centres sanitaris. Es tracta d'una iniciativa de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys. Vol involucrar la comunitat que en té cura (pediatres, llevadores, pedagogs, bibliotecaris...) per tal d'impulsar el gust per llegir i establir un vincle afectiu entre adults i petits al voltant del llibre. 

Servei al qual pertany aquesta línia