Visites

Activitat, principalment, adreçada als centres d'ensenyament a fi de donar a conèixer el funcionament de la biblioteca, el seu fons documental i els seus serveis i activitats. 

Servei al qual pertany aquesta línia