Calendari de dies festius

Any 2023

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2023:

 • 6 de gener (divendres) Reis.
 • 7 d’abril (divendres) Divendres Sant.
 • 10 d’abril (dilluns) Pasqua Florida.
 • 1 de maig (dilluns) Festa del Treball.
 • 24 de juny (dissabte) Sant Joan.
 • 15 d’agost (dimarts) L'Assumpció.
 • 11 de setembre (dilluns) Diada Nacional de Catalunya.
 • 12 d’octubre (dijous) Festa Nacional d’Espanya.
 • 1 de novembre (dimecres) Tots Sants.
 • 6 de desembre (dimecres) Dia de la Constitució.
 • 8 de desembre (divendres) La Immaculada.
 • 25 de desembre (dilluns) Nadal.
 • 26 de desembre (dimarts) Sant Esteve.

Per acord de Ple de data 16 de juny de 2022, les dues festes locals del 2023 seran:

 • 26 de juny (Festa Major de Sant Joan)
 • 17 de novembre (naixement del municipi)
Any 2024

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2024:

 • 1 de gener (dilluns), Cap d'Any.
 • 6 de gener (dissabte), Reis.
 • 29 de març (divendres), Divendres Sant.
 • 1 d’abril (dilluns), Dilluns de Pasqua.
 • 1 de maig (dimecres), Festa del Treball.
 • 24 de juny (dilluns), Sant Joan.
 • 15 d’agost (dijous), Assumpció.
 • 11 de setembre (dimecres), Diada Nacional de Catalunya.
 • 12 d’octubre (dissabte), Festa Nacional d’Espanya.
 • 1 de novembre (divendres), Tots Sants.
 • 6 de desembre (divendres), Dia de la Constitució.
 • 8 de desembre (diumenge), la Puríssima.
 • 25 de desembre (dimecres), Nadal.
 • 26 de desembre (dijous), Sant Esteve.

Per acord de Ple de data 27 de juliol de 2023, les dues festes locals del 2024 seran:

 • 25 de juny (Festa Major de Sant Joan)
 • 18 de novembre (naixement del municipi)