El meu espai (MyGOV)

El meu espai (MyGov) és el nou mòdul de carpeta ciutadana interadministrativa que ofereix l’AOC.

Concretament el mòdul MyGov té com a objectiu donar resposta als següents objectius:

  • Que la ciutadania pugui consultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa, des de qualsevol web de l’Administració, d’acord a les obligacions legals del Punt d’Accés General Electrònic regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Que la ciutadania pugui consultar les seves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques, d’acord al que regula el Reglament General de Protecció de Dades.

Per tal de accedir-hi, cal disposar d'un certificat digital. En cas que no disposeu d'ell, la manera més fàcil és fer-ho amb l'idCAT mòbil.

Us mostrem de manera fàcil com sol·lictar un idCAT mòbil: