El meu espai (MyGOV)

El meu espai (MyGov) és el nou mòdul de carpeta ciutadana interadministrativa que ofereix l’AOC.

Concretament el mòdul MyGov té com a objectiu donar resposta als següents objectius:

  •  Que la ciutadania pugui consultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa, des de qualsevol web de l’Administració, d’acord a les obligacions legals del Punt d’Accés General Electrònic regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Que la ciutadania pugui consultar les seves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques, d’acord al que regula el Reglament General de Protecció de Dades.

Per tal de accedir, cal disposar d'un certificat digital, sino disposeu d'ell, la manera mes fàcil es fer ho amb el idCAT mòbil

Us mostrem de manera fàcil com sol·lictar un idCAT mòbil