Preguntes freqüents

Com demanar cita prèvia per a les renovacions del DNI a Vilassar de Mar?

El municipi de Vilassar de Mar acull periòdicament una oficina mòbil de la Policia Nacional d’expedició del DNI electrònic. Aquest servei està adreçat especialment a gent gran i a persones amb diversitat funcional que no poden desplaçar-se a les comissaries de la Policia.

Hi ha 30 places disponibles. Les places es reserven per a gent gran (majors de 65 anys) i per a persones amb diversitat funcional (grau de discapacitat igual o superior al 33%). La inscripció d’aquests col·lectius es pot fer de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, presencialment o telefònicament, a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de l’Ajuntament, tel. 937542400.

Si queden places lliures, es posen a disposició de la resta de la ciutadania informant el dia abans a través del web i de les xarxes socials municipals. 

Recordem que en tots els casos és obligatori estar empadronat/da al municipi.

Per demanar cita prèvia en altres dates, també us podeu dirigir directament a la Policia Nacional, trucant al 060 o al web www.citapreviadnie.es.

Per demanar el servei de recollida de voluminosos és imprescindible concertar el dia trucant prèviament al telèfon: 93 790 55 60. L'horari d'atenció telefònica per concretar el dia i hora de la recollida és de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Pautes per a la recollida de trastos vells i voluminosos:

 • La quantitat màxima permesa per recollida és l’equivalent a un metre cúbic.
 • A cada domicili només es recollirà el que es sol·licita per telèfon.
 • Si el domicili no té ascensor, s’ha de tenir en compte ja que no es podrà recollir grans voluminosos perquè hi ha perill de desperfectes a les zones comunitàries del bloc de pisos.
 • A tots els usuaris se’ls informa que tot el que no es pugui recollir entre dues persones s’ha de desmuntar o trencar, per tant si la retirada d’algun moble no es pot realitzar en condicions òptimes s’informa a l’usuari que no podrem fer la retirada del mateix.
 • Els aparell elèctrics (televisors, neveres, rentavaixelles, etc) hauran d’estar prèviament desconnectats de la xarxa elèctrica i aigua per poder ser retirats.

La recollida de trastos vells i voluminosos és gratuïta únicament per a particulars.

Cal que revisi la documentació que cal aportar per fer el tràmit, a l'apartat de tràmits i gestions.

Pot fer la gestió presencial, demanant cita prèvia, o de manera telemàtica a través de la seu electrònica a l'apartat de  tràmits i gestions.

Si no teniu certificat digital, podeu consultar el següent video demostratiu de com obtenir-lo:

L'Ajuntament de Vilassar de Mar és oficina de Registre IDCAT, només cal omplir la fitxa de l'alta del servei a través del web www.idcat.cat, i venir a l'oficina OIAC de l'Ajuntament a validar  qui som, amb el DNI vigent. 

Segueix els passos que indiquem a continuació:

 

Per més informació sobre IDCAT, podeu consultar el CANAL de Youtube d'IDCAT  

Presencial o telemàticament aportant la documentació necessària a través del tràmit  

 

 

Hi ha diferents maneres de trobar un tràmit o gestió al web municipal. Es pot anar directament a través del menú de 'Seu electrònica', apartat 'Tràmits i Gestions', o fer-ho a través de la portada del web, als destacats de colors que hi ha sota els avisos, apartat 'Tràmits'.

En aquest vídeo t'ensenyem com fer-ho:

Extracte del que informa el portal web de la sequera de la Generalitat de Catalunya: 

El municipi de Vilassar de Mar es troba en escenari d’excepcionalitat segons consta en el Visor de la sequera (gencat.cat), amb la qual cosa s’han de complir les restriccions següents:

- No es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.

- Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.

- Es permet el reompliment parcial o l'ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació de vas) de piscines d'ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d'ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Això inclou piscines municipals o altres d'accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les pisicnes d'ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc, ja que es consideren refugis climàtics.

- En centres educatius, és permès l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

- Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

En relació al tipus de piscina a què es refereix el paràgraf anterior són les següents:

Tipus 3A: piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d'agroturisme, col·legis majors o similars.

Tipus 3B: piscines unifamiliars.

Consulteu les FAQs d'ajuda per a la creació de factures adreçades als proveïdors de l'Ajuntament.

Des de finals de maig de 2022, Vilassar de Mar compta amb contenidors de recollida de l'oli domèstic al carrer. Trobaràs tots els punts actualitzats, en aquest enllaç.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar posa a l’abast de la ciutadania la Carpeta ciutadana, un servei en línia a través del web municipal que permet consultar dades específiques així com realitzar el seguiment de tots els tràmits que es fan amb l’Ajuntament i saber en quina fase es troben.

Aquesta nova eina, a la qual s’accedeix a través del web (menú Seu electrònica) mitjançant l’ús d’un certificat digital vàlid (IdCat mòbil, DNI electrònic o altres sistemes), proporciona un accés segur a les dades i estalvia desplaçaments presencials a l’Ajuntament. L’objectiu és fer més fàcil, àgil i transparent la relació de la ciutadania amb l’administració local.

Què es pot consultar a la Carpeta Ciutadana?

 • Les meves entrades: espai en què la ciutadania trobarà les sol·licituds que hagi tramitat al registre d'entrada de l'Ajuntament amb la documentació aportada, ja sigui per mitjans electrònics o presencials, des del 23 de febrer de 2018 fins a data d'avui.
 • Expedients: espai en què la ciutadania trobarà tots els expedients que tingui a l'Ajuntament, amb el número d'expedient, tipus, estat o tràmit en què es troba i documents oficials adjunts. Es podran consultar expedients finalitzats o en tràmit, des del 15 de març de 2018.
 • Les meves sortides: espai en què la ciutadania trobarà tots els oficis, notificacions o requeriments que li hagi enviat l'Ajuntament de Vilassar de Mar.
 • Portafirmes: A “Pendent de signatura”, hi haurà un espai amb els documents enviats per l'Ajuntament per ser signats, prèvia informació per correu electrònic; i a “Documents signats” es podran consultar els documents que ja s’hagin signat.
 • Dades de contacte: espai en què la ciutadania es podrà donar d'alta o actualitzar les dades de contacte (telèfon i correu electrònic).
 • Com a representant: espai en què la ciutadania podrà consultar els Registres d’entrada, sortida i dels expedients dels quals sigui representant.
 • Validació de documents: espai en què es podrà verificar la validesa dels documents emesos per l’Ajuntament.
 • Consulta altres expedients: espai en què es podran veure els expedients dels quals, un cop s’ha sol·licitat l’accés, previ estudi per part de l’Ajuntament, es posen a disposició de la persona sol·licitant.
 • MyGov: espai (MyGov) en què es podran consultar tots els tràmits i actuacions realitzades amb altres administracions així com consultar les dades personals i saber-ne l’ús que en fan les administracions públiques.
 • Sol·licitud d’accés a la informació pública: espai des del qual la ciutadania podrà presentar la sol·licitud per demanar accés a un expedient que no és seu, però sí del seu interès.

En aquest vídeo t'ensenyem com accedir-hi i tot el que podràs consultar:

 

Actualment, es poden posar fins a 20 fitxers de mida 50 MB per instància,

 

Per optimitzar la mida dels arxius adjunts, a continuació t'expliquem unes pautes a seguir:

Si són imatges, converteix-les a format JPG i a una resolució de 150 ppp.
Si són documents escanejats, escaneja'ls en blanc i negre i no en color o escala de grisos.
No imprimeixis documents per escanejar-los posteriorment; és millor imprimir-los directament a PDF, mitjançant l'opció 'imprimeix a PDF'. A la versió de Word, això també es pot fer amb l'opció 'Anomena i desa'.
Si escaneges documents en format PDF, és aconsellable que la qualitat d'impressió superi els 200 ppp. És preferible fer-ho en blanc i negre.
Redueix la resolució (DPI) fins a un màxim de 75 DPI, sempre que no es comprometi la comprensió del contingut quan s'imprimeix.
També existeix l'opció de fer paquets de 50 MB amb un compressor, si el vostre document supera aquest tamany, l'eina de compressió us ha de permetre fer paquets, durant el procés escollir la mida màxim dels paquets, aquests es poden adjuntar a la mateixa instància.

Un cop el destinatari rebi tots els paquets podrà descomprimir l'arxiu i tenir el document original.

Al final de la plana, trobareu com fer servir un dels compressors més coneguts WINRAR i 7 ZIP (eina de compressió de documents o carpetes) per fer paquets de diferents mides.