Consell Consultiu de Mitjans de Comunicació Locals

Col·laborar en la prestació del servei dels mitjans de comunicació municipals, alhora que valorar i efectuar un seguiment del mateix servei.

 • Òrgans que la formen - Membres:
  • Alcalde/essa
  • Regidor/a de Comunicació
  • Un/a representant de cada grup polític i regidors/es no adscrits/es
  • Cap de l'Àrea de Serveis Personals
  • Cap de gabinet de comunicació i premsa
  • Coordinador/a de mitjans de comunicació
  • Representant del personal de mitjans de comunicació
 • Funcions:
  • La formulació de propostes a l’Ajuntament de Vilassar de Mar en matèria de comunicació i d’informació municipal
  • L’establiment o modificació de les condicions d’execució dels serveis.
  • La determinació d’horaris i normes sobre debat polític o propaganda electoral, en el seu cas, destinats a grups polítics o socials més significatius.
  • L’observança del compliment dels principis i, en general, de tot Reglament.
  • La creació i transformació de serveis, ampliació de les instal·lacions, mitjans i materials, etc.
  • La proposta de les activitats d’investigació i docència. L’associació o establiment de convenis amb altres mitjans de comunicació.
  • La proposta de la programació dels mitjans de comunicació municipals.
  • La valoració del pla de treball i de la memòria anual del servei.
  • Els possibles incompliments del Reglament.
  • En general, totes aquelles qüestions i iniciatives que puguin redundar en benefici dels mitjans de comunicació municipals oberts a tota la població i a la participació ciutadana. 
 • Contacte:
  Jaume Cabot, tl. 937593747, cabotaj@vilassardemar.cat
 • Any de creació: 2015

REGLAMENT

ACTES