Participació social de la joventut

Aquest servei inclou els projectes de polítiques afirmatives que tenen un caràcter vivencial i cultural, inclou els àmbits de participació, associacionisme, cultura, oci i lleure.

Objectius estratègics del servei inclosos en el Pla Local de Joventut:
- OE12 – Potenciar la creació cultural i artística entre els i les joves.
- OE13 – Generar una participació juvenil crítica, constructiva i transformadora.
- OE14 - Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. 

Equipaments