Accions culturals per a persones joves

Projectes accions i recursos que fomenten la creació i el consum cultural entre les persones joves.

PLATAFORMA ZERO
Projecte que organitza activitats per mostrar el talent i treball de persones joves creadores en diferents disciplines artístiques: música, teatre, dansa, màgia, arts plàstiques i audiovisual, poesia i tecnologia. Inclou els cicles: Escena & Llibres i Expo Jove.

Com sol·licitar-ho

Per a més informació contactar amb torrenfe@vilassardemar.cat

Persones destinatàries

Persones d'entre 12 i 30 anys.

Equipament
Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia