Pla Director de la Bicicleta

Constitueix una de les fórmules per tal de dotar als municipis d’una eina bàsica que defineixi d’una manera més concreta l’espai públic destinat a la bicicleta.  

     

Itineraris xarxa ciclable a Vilassar de Mar

Com sol·licitar-ho

Podeu consultar el Pla director.

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe

Més informació

Pla director de la bicicleta