Neteja popular de les platges

L’objecte d’aquest protocol és descriure el sistema establert per l’Ajuntament de Vilassar de Mar per sol·licitar la realització d’una neteja popular de residus d’un tram de la platja.

Hi ha una conscienciació creixent per part de la ciutadania de protegir l’entorn natural de les platges del municipi i també un interès en participar en aquesta protecció a través de neteges populars de residus. El protocol preveu l’acompliment de la normativa actual per realitzar una activitat a la platja, així com una sèrie de recomanacions a tenir en compte en la recollida de residus.

Com sol·licitar-ho

D’acord amb el Reglament General de Costes 876/2014, cal demanar autorització per a la realització de l’activitat a l’òrgan competent (Generalitat de Catalunya), a través de l’Ajuntament. Per a aquest tràmit es requereix:

 • Mínim 20 dies abans de la data de la neteja de la platja, cal entrar sol·licitud a l’Ajuntament per registre d’entrada demanant que es vol fer una neteja popular de la platja.
 • A la sol·licitud cal fer constar, imprescindible, les següents dades de l’activitat a realitzar:
  • Sol·licitant.
  • Data, hora inici i hora final en que es demana fer la neteja de platja.
  • Tram de la platja que es sol·licita netejar.
   • Almadrava
   • Almadrava – Astillero
   • Astillero
   • Espigó de Garbí
   • Ponent
  • Nº de participants.
 • L’Ajuntament informarà a la Generalitat de la sol·licitud de neteja de platja, a partir de la qual la Generalitat donarà resposta a l’Ajuntament de si s’autoritza o no la neteja sol·licitada.
 • L’Ajuntament farà arribar a l’interessat la resposta de la Generalitat de Catalunya.
 • Només es podrà dur a terme la neteja de platja si ha estat autoritzada pel Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya, i notificada l’autorització al sol·licitant.
Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe

Més informació

Servei al qual pertany aquesta línia