Neteja popular de les platges

Medi Ambient i Residus
Salut pública
Medi Ambient i Residus
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Hi ha una conscienciació creixent per part de la ciutadania de protegir l’entorn natural de les platges del municipi i també un interès en participar en aquesta protecció a través de neteges populars de residus. 

Per fer una neteja d’un tram de la platja és necessari informar-ne prèviament a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. No cal autorització, però sí comunicar-ho a través d'aquest tràmit i tenint en compte els requisits descrits més avall.

Organisme competent / responsable
Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o una persona representant degudament acreditada.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Mínim 10 dies abans de la data de la neteja.

Requisits previs

Les neteges de platja no es podran dur a terme si poden interferir amb l’execució dels serveis municipals de manteniment de platges, ni amb altres activitats programades prèviament.

Silenci administratiu

No aplica.

Documentació necessària

A la sol·licitud cal fer constar, imprescindible, les següents dades de l’activitat a realitzar:

 • Sol·licitant (persona, grup, associació, centre educatiu, empresa, etc.).
 • Data, hora inici i hora final en que es preveu fer la neteja de platja.
 • Tram de la platja que es sol·licita netejar.
  • Almadrava
  • Almadrava – Astillero
  • Astillero
  • Espigó de Garbí
  • Ponent – Avís: Sobretot, no es pot entrar a la zona de vegetació psammòfila. És un espai d’interès natural que cal respectar i preservar.
 • Nº de participants.
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que inicieu i ompliu el tràmit i adjunteu la documentació que creieu convenient.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament General de Costes 876/2014.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Una altra informació d'interès

Recomanacions a tenir en compte per fer neteja de platja:

 • Pot anar bé que us organitzeu per parelles o grups petits per netejar cada tram de platja, de manera que cada persona reculli un tipus de residu en una bossa. Per exemple, una persona pot recollir envasos i una altra el rebuig.
 • A part de residus d’envasos, principalment de plàstic i llaunes, us trobareu moltes altres deixalles, com tovalloletes, paper-cartró, petita ferralla, roba, estris de pescadors i objectes diversos. Tot això acostuma a estar en molt mal estat i es pot dipositar a la bossa de rebuig.
 • Quan acabeu la recollida vosaltres mateixos cal que dipositeu els residus als contenidors de l’illa de contenidors més propera. Posar cada tipus de residu al seu lloc és important per garantir l’èxit de l’activitat.
 • Al contenidor groc només hi van els envasos lleugers: envasos de plàstic, bricks, llaunes, safates de porexpà, etc. Cal tenir en compte que el contenidor groc no és el contenidor del plàstic i que no hi va tot el que és de plàstic. Per exemple, joguines de plàstic, cubells, xancletes, etc. no van al groc. Tot el plàstic dur va al contenidor gris.
 • Si us trobeu algun residu molt gran i no el podeu arrossegar (una boia, un element nàutic, etc.) deixeu-lo allà on el trobeu i s’avisarà el servei corresponent per a que ho reculli. Per facilitar la recollida, podeu informar-ne l’Ajuntament, indicant el tipus de residu, ubicació i foto si és possible.
 • En cap cas es deixaran els residus recollits abandonats a la platja, els organitzadors de l’activitat en són responsables de la seva adequada ubicació.

Prevenció de riscos

 • Prohibit entrar als espigons.
 • Preneu precaucions, anar ben calçat, si és possible, portar guants per no tallar-se.
 • Portar gorra i posar-se protecció solar en cas que l’activitat es faci en hores de sol.
 • Portar aigua.
 • Portar frontal si es preveu que es farà de nit, per veure-hi bé quan es faci fosc.
 • L’Ajuntament no es fa responsable de les possibles incidències derivades de l’activitat.

Aquí et pots descarregar tota la informació PROTOCOL NETEJA POPULAR DE LES PLATGES DE VILASSAR DE MAR