Neteja popular de les platges

Medi Ambient i Residus
Salut pública
Medi Ambient i Residus
Àrea de Serveis Personals
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

A través d'aquest tràmit podeu demanar l'autorització per a la realització d’una neteja popular de residus d’un tram de la platja de Vilassar de Mar, a la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament informarà a la Generalitat de la sol·licitud de neteja de platja, a partir de la qual la Generalitat donarà resposta a l’Ajuntament de si s’autoritza o no la neteja sol·licitada.

L’Ajuntament farà arribar a l’interessat la resposta de la Generalitat de Catalunya.

Organisme competent / responsable
Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o una persona representant degudament acreditada.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Mínim 20 dies abans de la data de la neteja.

Requisits previs

Només es podrà dur a terme la neteja de platja si ha estat autoritzada pel Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya, i notificada l’autorització al sol·licitant.

És imprescindible haver llegit i complir el Protocol de neteges populars a la platja.

Silenci administratiu

No aplica.

Documentació necessària

A la sol·licitud cal fer constar, imprescindible, les següents dades de l’activitat a realitzar:

 • Sol·licitant.
 • Data, hora inici i hora final en que es demana fer la neteja de platja.
 • Tram de la platja que es sol·licita netejar.
  • Almadrava
  • Almadrava – Astillero
  • Astillero
  • Espigó de Garbí
  • Ponent
 • Nº de participants.
Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que inicieu i ompliu el tràmit i adjunteu la documentació que creieu convenient.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament General de Costes 876/2014.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.