Pressupostos participatius 2021

Any 2021

Banner pressupostos participatius 2021

L'Ajuntament ha posat 150.000 € del pressupost municipal del 2021 a disposició de la ciutadania perquè aquesta, mitjançant un procediment de participació ciutadana, decideixi a què destinar-los. Els 15 projectes que s'han portat a votació (9 d’inversions i 6 de serveis) són els que va triar la Comissió de pressupostos participatius del conjunt de projectes presentats per la ciutadania, un total de 47. 

CONEIX ELS RESULTATS DE LA VOTACIÓ POPULAR QUE ES VA DUR A TERME DEL 22 DE NOVEMBRE AL 12 DE DESEMBRE DE 2021: consulta la notícia.

ESTAT DE L'EXECUCIÓ DELS PROJECTES MÉS VOTATS :

 • Execució 1r projecte més votat d'inversions "Voreres segures i adaptades": consulta la notícia
 • Execució 2n projecte més votat d'inversions "Millora de la visibilitat dels passos de vianants del carrer Colom": consulta la notícia
 • Execució 3r projecte més votat d'inversions "Actuacions per complementar el Pla Director de la Bicicleta (PDB)": consulta la notícia
 • Execució 4rt projecte més votat d'inversions "Millora de l’accessibilitat a l’av. Montevideo": consulta la notícia
 • Execució 5è projecte més votat d'inversions "Millora de l'accessibilitat al carrer Santa Coloma, tram ctra. d'Argentona-Enric Granados: consulta la notícia
 • Execució 1r projecte més votat de serveis "Inclusió dels infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)": consulta la notícia
 • Execució 2n projecte més votat de serveis "Substitució de les canyes a un tram de la Riera d'en Cintet": consulta la notícia

QUI PODIA VOTAR I COM? 

Podran votar tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Vilassar de Mar majors de 16 anys o que compleixin els 16 anys al llarg del 2021.

Del 22 de novembre al 12 de desembre, es podrà votar de forma electrònica a través de l'App VdM per a dispositius mòbils. El procés per l'App serà ben senzill: només cal descarregar-la, obrir-la, seleccionar el botó “Pressupostos participatius 2021”, introduir el DNI, seleccionar tres projectes d’inversions i dos projectes de serveis i prémer el botó “Emetre vot”. 

També hi haurà votacions presencials, del 10 al 12 de desembre, a la Biblioteca Municipal (divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h i dissabte de 10 a 14 h) i a la Fira de Nadal de la plaça Josep Tarradellas (dissabte de 10 a 20.30 h i diumenge de 10 a 13 h). 

Un cop finalitzat el període de votacions, es comunicaran els resultats. Els projectes s’ordenaran per ordre de votacions rebudes de més a menys i s’aniran executant fins a esgotar els 150.000 € (IVA inclòs): per a projectes d’inversions es destinen 120.000 € i per a projectes de serveis 30.000 €.

LLISTA DELS PROJECTES PRESENTATS A VOTACIÓ POPULAR

Projectes d'inversions:

Núm. 3. Restauració de la pista Streetball (minibàsquet) del carrer Santa Eugènia: canvi de paviment i de les cistelles, i també el desplaçament de la línia elèctrica que actualment hi ha a la pista. Pressupost: 39.087,32 €

Núm. 11. Canvi del sistema d’il·luminació de l’escola Pérez Sala: canvi d'una part de la il·luminació del centre (escola verda) amb el pressupost màxim de 20.000 €, per millorar la il·luminació dels espais de l’escola, reduir-ne la despesa energètica i l’emissió de CO2. Pressupost: 20.000 €

Núm. 16. Millora d’accessibilitat al carrer Santa Coloma: ampliació de la vorera sud del carrer Santa Coloma, entre la ctra. d’Argentona i el carrer Enric Granados, per fer-la més accessible i més ampla. Pressupost: 40.000 €

Núm. 19. Millora de la pista de futbol del carrer Santa Maria: renovació de les porteries, substitució de les tanques metàl·liques existents, renovació del mur de suport, i tractament i millora del terreny de joc de sorra amb sauló o similar per a la pràctica de jocs i esports. Pressupost: 39.917,42 €

Núm. 27. Voreres segures i adaptades: revisió i reparació de les voreres del carrer Sant Oleguer i de l’avinguda Eduard Ferrés (banda de l’escola Vaixell Burriac), amb el pressupost màxim de 40.000 €, per fer-les més accessibles i evitar les caigudes de persones. Pressupost: 40.000 €

Núm. 29. Millora de la visibilitat dels passos de vianants del carrer Colom: actuació per millorar la visibilitat dels passos de vianants del carrer Colom que inclou diversos aspectes: la il·luminació dels passos de vianants, la limitació d’aparcament a prop d’aquests i la disposició al llarg del carrer d’elements que obliguin a la reducció de la velocitat dels vehicles que hi circulen. Pressupost: 16.000 €.

Núm. 36. Millora de l’accessibilitat a l’av. Montevideo: l’Ajuntament té aprovat el projecte de pavimentació de l’av. Montevideo, entre el carrer Lluís Jover i el carrer Marina, amb un pressupost de 416.241,09 €. Amb l’import de la proposta, 40.000 €, es vol millorar l’accessibilitat dels passos de vianants de l’av. Montevideo, entre els carrers Lluís Guardiola i Pau Casals, fent-hi “orelles” per reduir les distàncies dels passos i construint-hi guals accessibles per als vianants. Pressupost: 40.000 €.

Núm. 40. La caseta-alberg del llibre: crear casetes d’intercanvi gratuït de llibres al carrer, en llocs concorreguts, per potenciar la lectura i la cultura de l’intercanvi i la reutilització de llibres. Pressupost: 4.000 €

Núm. 41. Actuacions per complementar el Pla Director de la Bicicleta (PDB): l’Ajuntament ha aprovat un projecte de carrils bici, aparcaments de bicicletes i actuacions de pintura en zona 20 i zona 30 en base al PDB. Amb l’import de la proposta, 20.000 €, es plantegen actuacions complementàries al PDB, com incrementar el nombre d’aparcaments proposats de bici i patinet, millorar la seguretat del carril bici existent al Torrent de la Santa, etc. Pressupost: 20.000 €

Projectes de serveis:

Núm. 6. Cinecittà: jornades de cinema comunitari i social: creació d’unes jornades de cinema comunitari i social per donar veu i imatge, a través del cinema, a col·lectius invisibilitzats, per teixir una xarxa comunitària que promogui sinèrgies entre associacions, col·lectius, i veïns i veïnes del poble. Un espai de reflexió i aprenentatge col·lectiu. Pressupost: 5.000 €.

Núm. 7. Escola Feminista: creació d’espais de trobada i de formacions a l’entorn de diferents temàtiques amb perspectiva de gènere. L’Escola Feminista serà una eina comunitària i de xarxa en què les participants intercanviaran experiències, i desitjos personals i col·lectius. Pressupost: 7.500 €

Núm. 17. Vilassar Màgic: desenvolupament d’un esdeveniment que faci de Vilassar de Mar un referent en el món de la màgia i que generi, alhora, un moviment de públic que influeixi de forma positiva en els comerços, la restauració i l’hostaleria del municipi. Pressupost: 10.000 €

Núm. 32. Campanya estival pel respecte al descans del veïnat: contractació d’informadors o agents cívics, durant els mesos d’estiu, per fer-los presents a les places amb més densitat de terrasses de bars, per recordar mesures de convivència com el respecte pel descans de les veïnes i veïns. Pressupost: 10.000 €

Núm. 33. Inclusió dels infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA): prova pilot, durant un any, de creació d’un grup d’infants amb TEA, d’entre 12 i 17 anys, de Vilassar de Mar, perquè tinguin un lloc de trobada on puguin desenvolupar i aprendre habilitats socials i donar-los eines per poder establir una xarxa social sòlida dins del poble. Pressupost: 8.000 €.

Núm. 48. Riera d’en Cintet sense canyes: eliminar les canyes situades al llit de la riera d'en Cintet, entre els carrers Lluís Jover i Narcís Monturiol, seguint les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per erradicar-les, fins a esgotar el pressupost de 10.000 €. Pressupost: 10.000 €

ACCIONS PRÈVIES

Antecedents: el 18 de maig de 2021 es va aprovar la convocatòria Pressupostos Participatius 2021, que permet decidir a la ciutadania en què invertir 150.000 € del pressupost municipal. Aquest és el cinquè any que l’Ajuntament impulsa els Pressupostos Participatius per apropar la presa de decisions a la ciutadania. Fins al 3 de setembre es van poder presentar projectes d’inversions que no superessin els 40.000 euros o bé serveis, programes o activitats que no superessin els 10.000 euros. A més, al juny i juliol es van fer tres tallers telemàtics per ajudar i donar suport a l'elaboració de propostes.

La Comissió que vetlla pel bon funcionament de tot el procés dels Pressupostos Participatius està formada per representants polítics i ciutadania a parts iguals. Enguany ha renovat tres dels sis membres de la ciutadania a través d’un sorteig entre les persones majors de 16 anys que formaven part del Registre de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. El càrrec l’ocuparan per un període de dos anys. El sorteig públic es va celebrar el 20 de maig.

al correu electrònic participacio@vilassardemar.cat.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar obre una nova convocatòria dels Pressupostos Participatius. Fins al 9 de juliol de 2021 estarà obert el termini perquè tots els vilassarencs i vilassarenques que ho vulguin puguin presentar les seves propostes als Pressupostos Participatius 2021 per decidir en què invertir 150.000€ del pressupost municipal. Consulteu a continuació, com fer-ho.

 

QUINES PROPOSTES ES PODEN PRESENTAR?

a) Inversions: béns inventariables permanents en el temps, corresponents a qualsevol àmbit de competència municipal. Des de la renovació o creació d’un equipament, fins a la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la creació d’una pàgina web o una app, entre d’altres exemples. No podran excedir els 40.000 € (IVA exclòs).

b) Serveis, programes o activitats: accions que promoguin el desenvolupament social, pel que fa referència a aspectes com la sensibilització, la formació, la dinamització, etc. Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament i tenir principi i final, el qual no podrà excedir més enllà de 12 mesos des de l’inici de l’execució. No podran excedir els 10.000 € (IVA exclòs).
 
QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

 • Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual.
 • Les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats de Vilassar de Mar.
 • Els centres educatius del municipi.
 • Els grups d’interès de Vilassar de Mar que estiguin legalment registrats.
 • El Consell d’Infants.
 • Qualsevol altre òrgan de participació de Vilassar de Mar legalment reconegut.

 
QUI NO POT PARTICIPAR?

 • Els partits polítics o coalicions electorals.
 • Els membres de la Comissió de Pressupostos Participatius amb dret a vot.

COM PRESENTAR LES PROPOSTES?

Cada persona podrà presentar el nombre de propostes que estimi convenient. Les propostes es podran presentar de dues maneres:

a) Per via telemàtica, a través del portal de tràmits online (omplint instància genèrica i adjuntant formulari específic).

b) Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h), amb cita prèvia.

 
La Comissió de Pressupostos Participatius, a l’hora de seleccionar les propostes que aniran a votació popular, es regirà pels següents principis:
a) visió de barri/poble
b) màxim nombre de necessitats satisfetes
c) inclusió social i diversitat de col·lectius
d) equitat social
e) equitat de gènere
f) sostenibilitat ambiental