Foment de la recollida selectiva dels residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular

Descripció: foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

El projecte compta amb cinc actuacions:

1. Tancament de contenidors de superfície amb identificació: l’actuació abasta el tancament amb identificació dels contenidors de recollida de l’àmbit domiciliari en les fraccions resta i orgànica. En el cas dels comerços, s’implanta en aquells que no tenen recollida porta a porta (contenidors compartits amb ciutadania).

CRONOGRAMA: inici previst 3r trimestre de 2023 - final previst 1r trimestre 2024

2. Ampliació i millora del Porta a Porta comercial: l’actuació consisteix en l’ampliació de comerços als quals se’ls realitza el porta a porta, passant del 19% actual al 29% previst en el projecte. A part de l’ampliació, es realitza una millora a l’incorporar als contenidors de recollida la identificació del cubell (TAG). D’aquesta manera, s’identificarà a l’usuari amb les aportacions que ha realitzat.

CRONOGRAMA: inici previst 1r trimestre de 2023 - final previst 3r trimestre 2023

3. Implantació recollida d’oli al carrer: l’actuació consisteix en l’ampliació de contenidors per a la recollida d’oli usat al carrer. Es repartirà a la ciutadania, embuts per ajudar a la recollida.

CRONOGRAMA: execució prevista per al 3r trimestre de 2022

4. Ampliació recollida tèxtil: adquisició per part de l’Ajuntament de nous contenidors per a la recollida tèxtil, per instal·lar a la via pública. Es passa de 19 a 22 contenidors, el que suposa un rati de 956 hab/contenidor. Es realitzarà una campanya de sensibilització englobada en la campanya general del projecte.

CRONOGRAMA: executat el segon trimestre de 2022

5. Campanya de comunicació i sensibilització: campanya conjunta per a tots els serveis a implantar per aprofitar d’aquesta manera sinèrgies i generar un clima de canvi de paradigma en la gestió dels residus del municipi.

CRONOGRAMA: inici previst 4rt trimestre de 2022 -final previst 3r trimestre de 2023

 

Financiat NEXT GENERATION
Logo Generalitat de Catalunya
Logo Agència de Residus de Catalunya