Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Espais públics i Urbanisme
Medi Ambient i Residus
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer. Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Preu

Sense cost

Canals de tramitació
Per Internet

Seu

Presencialment

Per accedir a la informació i a la documentació has d'iniciar el tràmit d'internet i seleccionar tramitació presencial.

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Cal demanar CITA PRÈVIA 
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar
Tel.: 93 754 24 00

Horari: De dilluns a divendres 9.00 a 14.00

Per correu postal

enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar