Sol·licitud de la Targeta Bus 65

Transport i mobilitat
Transport públic i mobilitat
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Aquest tràmit serveix per sol·licitar l’expedició del carnet per a que els majors de 65 anys puguin utilitzar sense cap cost els autobusos de l'Empresa Casas, línies 13 de Vilassar de Mar i 16 de Cabrera de Mar.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o un representant autoritzat/acreditat.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Requisits previs

Tenir 65 anys o més i estar empadronat/da a Vilassar de Mar.

Temps de tramitació

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Documentació necessària
  • Sol·licitud de la targeta de bus 65.
  • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o PASSAPORT).
  • Foto tamany carnet.

Sol·licitud de la targeta bus 65

Preu

Segons Ordenança Fiscal 07

  • Nova: sense cost
  • Duplicat: 5 €.
Mitjans de pagament

Si la tramitació és presencial, el full de liquidació es dona en mà. Si es fa per internet, s’enviarà el full de liquidació per correu electrònic.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud adjuntar model de la targeta de Bus 65, escanegeu la documentació necessària i ho adjunteu tot al tràmit d’instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.