Sol·licitud d'autorització o modificació d'accés a zona veïnal

Via pública
Aparcament i trànsit
Àrea de Governació
Estat
Obert

Tràmit a través del qual pots sol·licitar l'autorització per accedir amb vehicle a una zona exclusivament veïnal o la modificació per canvi de vehicle.

Tipus d'acreditacions:

Tenen dret a obtenir l’acreditació permanent els vehicles que siguin:

• Persones residents a una zona veïnal.
• Persones titulars d’un domicili, d’un garatge o local comercial a la zona veïnal
• Als serveis de taxi, d'emergències i persones amb targeta de mobilitat reduïda, estan excempts d'aquesta acreditació.

Els vehicles autoritzats permanentment disposaran d’una targeta acreditativa que haurà de figurar visible a la part frontal del parabrises.

Per tal de facilitar als transportistes l'accés a la zona veïnal per fer la càrrega i la descàrrega de productes als establiments de la zona, l'horari establert serà el següent:

De dilluns a dissabte:
Matins de 8 h a 11 h
Tardes de 15 h a 17 h

Zones afectades:
Illa vianants del centre (C/ den Roig, Sant Roc, Sant Joan i Anselm Clavé)
Carrer Sant Antoni

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona que tingui un habitatge, un garatge o un negoci a zones veïnals pot demanar autorització per accedir-hi. 

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Requisits previs

Residir o bé ser propietari o usuari d'una plaça d'aparcament situada dins el centre de vianants.

Temps de tramitació

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Es considerarà desestimatori.

Documentació necessària

• Instància específica
• Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
• Document que acrediti la propietat de la plaça d’aparcament o contracte de lloguer en vigor.
• Permís de circulació i Targeta d’Inspecció Tècnica.
• Document de baixa o transferència  (en cas de canvi de vehicle)

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i l’adjunteu escanejada junt amb la documentació necessària al tràmit d’instància genèrica.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar