Prestacions d'especial urgència per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària

Habitatge
Habitatge
Àrea de Serveis Personals
Estat
Obert

Tràmit a través del qual podeu sol·licitar una prestació d'especial urgència per fer front al pagament de rebuts impagats de quotes hipotecàries.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar - Generalitat de Catalunya (Habitatge)
Qui el pot sol·licitar?

Persones ciutadanes de Vilassar de Mar, que han generat deutes per rebuts impagats en rendes de lloguer.

Silenci administratiu

No aplica.

Documentació necessària

Trobareu tota la informació del que heu de presentar a l'enllaç següent:

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que adjunteu tota la documentació al tràmit d'instància genèrica.

Presencialment

Al punt del Servei d'habitatge VdM

C/ Santa Eulalia, 40 (Edifici La Nàutica)

Dimarts i divendres de 9 a 14h.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar