Llicència Ambiental (ANNEX II)

Espais públics i Urbanisme
Medi Ambient i Residus
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades, amb excepció dels establiments turístics que es tramiten a través d'un formulari específic.

Preu

Segons ordenances municipals.

Mitjans de pagament

Els que s'indiquin en la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

     

Presencialment

Per accedir a la informació i a la documentació has d'iniciar el tràmit d'internet i seleccionar tramitació presencial.

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Cal demanar CITA PRÈVIA 
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar
Tel.: 93 754 24 00

Horari: De dilluns a divendres 9.00 a 14.00

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar