Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Urbanisme
Medi Ambient i Residus
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Per a les activitats econòmiques incloses a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Mitjançant la Comunicació prèvia ambiental la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex III de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat.

Canals de tramitació
Per Internet

 Entrar a:

Presencialment

Entrar a INICIAR TRÀMIT i descarregar la documentació per presentar a l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Entrar a INICIAR TRÀMIT i descarregar la documentació per enviar a:

Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar