Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Espais públics i Urbanisme
Medi Ambient i Residus
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Preu

Segons ordenances municipals

Mitjans de pagament

Els que s'indiquin en la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

Seu

Presencialment

Per accedir a la informació i a la documentació has d'iniciar el tràmit d'internet i seleccionar tramitació presencial.

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Cal demanar CITA PRÈVIA 
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar
Tel.: 93 754 24 00

Horari: De dilluns a divendres 9.00 a 14.00

Per correu postal

enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar