Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Espais públics i Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Preu

Segons ordenances municipals

Mitjans de pagament

Els que s'indiquin en la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

Seu

Presencialment

Per accedir a la informació i a la documentació has d'iniciar el tràmit d'internet i seleccionar tramitació presencial.

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Cal demanar CITA PRÈVIA 
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar
Tel.: 93 754 24 00

Horari: De dilluns a divendres 9.00 a 14.00

Per correu postal

enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar