Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat. Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Canals de tramitació