Comunicació de baixa per cessament d’activitat

Espais públics i Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Comunicació a l’Ajuntament del cessament d’una activitat iniciada amb llicència, autorització o comunicació o declaració responsable.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona titular d’una activitat, persona física, o en cas d’una persona jurídica el seu representant legal.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se quan es finalitzi l’activitat.

Requisits previs

El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

En activitats de l’annex II i III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA): que s’han adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es va dur a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim.

Retirada de qualsevol element publicitari referit a l’activitat que ara es cessa.

Temps de tramitació

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent, marcant l’activitat com a baixa.

Silenci administratiu

No opera.

Documentació necessària

Comunicació de baixa per cessament d’activitat

Preu

sense cost

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la Comunicació de baixa per cessament d’activitat, el signeu i l’adjunteu al tràmit d’instància genèrica

Presencialment

a les dependències municipals. Pl. Ajuntament, 6. De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Portar omplerta la sol·licitud i la documentació que vulgueu adjuntar. Amb CITA PRÈVIA

Per correu postal

enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar
 

Normativa
Normativa del silenci administratiu

Les ordinàries del procediment administratiu