Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal

Atenció i informació
Atenció ciutadana
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

a persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Temps de tramitació

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Documentació necessària

Sol·licitud i la documentació complementària que considereu pertinent.

Preu

sense cost

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que inicieu i ompliu el tràmit i adjunteu la documentació que creieu convenient.

Presencialment

a les dependències municipals. Pl. Ajuntament, 6. De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Portar omplerta la sol·licitud i la documentació que vulgueu adjuntar. Cal demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar
 

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu