Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal

Atenció i informació
Atenció ciutadana
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

En cas que sigueu un grup d'interès, en els termes definits pel Decret 171/2015, de 28 de juliol, caldrà que abans de mantenir la cita amb el càrrec electe us inscriviu prèviament al registre de grup d'interès corresponent.

Més informació: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/

Temps de tramitació

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Documentació necessària

Sol·licitud (només cal descarregar-la si el tràmit el fareu presencial o per correu postal, si no, només heu d'iniciar tràmit i seguir els passos que va indicant) i la documentació complementària que considereu pertinent.

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que inicieu, ompliu el tràmit i adjunteu la documentació que creieu convenient.

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de Catalunya (en la seva versió modificada pel Decret llei 1/2017, de 14 de febrer).
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.