Cessió d'espais de Can Jorba

Joventut
Cessió d'espais
Àrea de Serveis Personals
Estat
Obert

Tràmit per sol·licitar la cessió de sales per a entitats i col·lectius joves.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Entitats juvenils inscrites al cens d'entitats municipals.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Requisits previs

Estar inscrites al cens d'entitats municipals.

Silenci administratiu

És desestimatori.

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que inicieu i ompliu el tràmit.

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.