Canvi de la persona titular o baixa d’activitat d'habitatge d’ús turístic (Es suspèn l’alta per habilitació d’habitatges d’ús turístic, en el període comprès entre el 22/02/2022 i el 22/02/2023 ambdós inclosos)

Espais públics i Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Els propietaris que lloguin un habitatge d’ús turístic han de comunicar l’exercici d’aquesta activitat a l’ajuntament a través de Canal Empresa.

Són aquells habitatges el propietari dels quals els cedeix a tercers, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any a canvi d'un preu. Les empreses o professionals que els lloguen estan obligats a comunicar el seu ús turístic a l'ajuntament del municipi on estiguin ubicats. L'ajuntament els inscriurà d'ofici en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). Gràcies a aquesta comunicació, els propietaris dels habitatges es beneficien de la difusió i promoció turística que realitza la Generalitat a través de la Guia oficial d'allotjaments turístics i el portals oficials de promoció turística.

Organisme competent / responsable
Generalitat de Catalunya/Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

El propietari de l’habitatge o un gestor, en representació del titular. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se abans d’iniciar l’activitat.

Requisits previs

Disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges.

Temps de tramitació

No hi ha resolució

Silenci administratiu

No opera

Preu

La taxa per la llicència d'obertura d'establiments i d'instal·lacions i/o d'exercici d'activitats que estableix:

Mitjans de pagament

Els que s'indiquin en la notificació de la liquidació.

Canals de tramitació
Per Internet

En el següent enllaç del Canal Empresa de la Generalitat: