Bo lloguer jove

Habitatge
Habitatge
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Estat
Obert

Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

La quantia mensual de la subvenció es de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió.

Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides  no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Organisme competent / responsable
Generalitat de Catalunya - Habitatge
Qui el pot sol·licitar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Requisits previs

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer o cessió d'ús entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos:
S’estableixen uns límits màxims de rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022.

Preu màxim del lloguer o cessió d'ús:

  • No pagar un Lloguer, renda mensual o cessió d'ús per a l'habitatge superior 900 EUROS.
  • En els supòsit d'habitació no pot ser superior a 450 euros.
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Podeu veure la informació i tramitar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya - Habitatge

Presencialment

Al punt del Servei d'habitatge VdM

C/ Santa Eulalia, 40 (Edifici La Nàutica)

Dimarts i divendres de 9 a 14h.

Normativa

Resolució DSO/1422/2022, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions de Bo lloguer jove.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.