Tresoreria

S’ocupa de custodiar tots els diners i valors de l’Ajuntament, i d’efectuar el pagament de les obligacions contretes per l’Ajuntament en el seu venciment.

Normativa

Funcions definides en l'article 196 en el Capítol II (De la tresoreria de les entitats locals) del Títol VI (Pressupost i despesa pública) del TRLRHL

Contacte
Número de telèfon
937542400
Correu electrònic
ajuntament@vilassardemar.cat
Horari

De dilluns a divendres, de 9h a 14h.

Adreça

Plaça de l'Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar Barcelona
Espanya