Servei local d'ocupació - Servei d'intermediació laboral

Oferir a les persones que s’adrecen al servei (aturats i persones que volen una millora de la seva ocupació) les eines necessàries per poder trobar i mantenir el lloc de treball a través de la formació, la informació i la intermediació laboral.

Afavorir la inserció laboral de les persones que pertanyen a col·lectius amb especials dificultats d'inserció.

Donar suport a les empreses en la cerca de treballadors mitjançant la gestió d’ofertes de treball.

Equipaments