Registre de grups d'interès

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va definir, com a grups d’interès, aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un interès propi o de tercers, o d’un interès general. Paral·lelament, se’n va regular, per primer cop, un Registre.

El Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, va configurar el Registre esmentat com a registre de grups d’interès no només de l’Administració de la Generalitat, sinó també dels ens locals i del conjunt d’institucions i entitats obligades a disposar-ne de conformitat amb els preceptes legals.

El Registre esdevé un element essencial dins del sistema d'integritat pública adoptat per aprofundir i regenerar el sistema democràtic i per garantir la confiança dels ciutadans en les institucions públiques. L'existència d'un Registre general reforça la transparència perquè permet que tots els ciutadans puguin fer el seguiment de l'activitat dels grups d'interès envers les diverses administracions en un únic punt, suposa un estalvi de recursos públics, atès que allibera les administracions de la despesa per crear i mantenir un registre propi, i redueix les càrregues als ciutadans, les entitats i les empreses.

El Registre atorga als grups d’interès un seguit d’avantatges a l’hora de relacionar-se amb l’Administració i el sector públic, com també d’accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. 

Si et vols inscriure, actualitzar les dades inscrites o fer una cancel·lació ho pots fer a través del següent enllaç Registre dels grups d'interès