Recollida de residus

Servei que s'encarrega de la recollida  dels residus de Vilassar de Mar. Inclou la recollida selectiva dels residus domèstics i comercials de les fraccions vidre, paper, envasos, orgànica i rebuig. També dels residus procedents de la neteja de la via pública, zones verdes, platges i voluminosos abandonats. També de complir en tot moment la normatia vigent en matèria de gestió de residus.