Promoció del benestar i salut per a les persones joves

Aquest servei inclou els projectes que tenen implicació sobre la salut integral dels i les joves, una vida sana i saludable, incloent-hi també els àmbits d’esport, la promoció dels hàbits saludables i la prevenció de riscos.

Objectius estratègics del servei inclosos en el Pla Local de Joventut:
- OE11 – Promoció dels hàbits saludables, el benestar i la prevenció de risc.