Promoció de la salut

Segons l’Organització Mundial de la Salut, prop de dos terços de les patologies que patim i que són causa de mortalitat són malalties que, habitualment, estan relacionades directa o indirectament amb el nostre estil de vida. D’aquestes, formen part les malalties cardiovasculars, l’obesitat, la diabetis i alguns càncers, entre d’altres.

En aquest context, l’Ajuntament de Vilassar de Mar l'any 2009 va realitzar un estudi per aprofundir sobre la implicació de l’àmbit familiar en l’adquisició i desenvolupament d’estils de vida saludables per després poder dissenyar programes de promoció i  prevenció. Ja en el primer semestre del mateix any, es va constituir la Comissió d'Estils de Vida Saludables formada per tots els agents socials, que impulsa i vehicula totes les accions que es realitzen.

La Comissió d’Estils de Vida Saludables va rebre al 2010, el premi PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’Activitat física i l’Alimentació Saludable), en l’àmbit comunitari. El guardó premia la Comissió per ser una iniciativa innovadora que compta amb una gran participació i implicació de la comunitat. La Comissió d'Estils de Vida Saludables compta amb el suport de l'Estratègia PAAS del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A part de la CdEVS, la regidoria disposa del Programa de promoció dela salut a escoles i instituts que té per objectiu realitzar un conjunt d'actuacions i intervencions destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva dels infants i joves i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables. La promoció d’estils de vida saludables és una de les mesures que més pot contribuir a la millora de l’esperança i de la qualitat de vida de la població.