Salvament i socorrisme a les platges

Dins de la Comisssió de platges, la Regidoria de Promoció de la Salut té la responsabilitat de la coordinació del servei de salvament i socorrisme a les platges.        

Servei al qual pertany aquesta línia