Punt d'informació cadastral

Gestionem la petició de certificats de la titularitat de les propietats i tramitem les peticions de l'interessat al cadastre.

Com sol·licitar-ho

Presencialment a l'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA amb CITA PRÈVIA

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia