Programa de seguretat alimentària

Comprèn la classificació en funció del risc i la inspecció de la restauració, la producció d’àmbit local i la vigilància del transport d’aliments dins del municipi. També la tramitació de l'autorització sanitària de funcionament en establiments de restauració.        

Servei al qual pertany aquesta línia