Manteniment preventiu

Actuacions sobre les instal·lacions que evitin el seu deteriorament.

Com sol·licitar-ho

Podem comunicar una proposta de millora, suggeriment o queixa, a través del tràmit següent:

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia