Manteniment correctiu

Actuacions de reparació sobre les instal·lacions. 

Com sol·licitar-ho

Podem comunicar una proposta de millora, suggeriment o queixa, a través del tràmit Queixes, suggeriments i propostes

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia