Informació i línies de servei

Comunicació entre els diferents barris.

AUTOBÚS
Informació 93 798 11 00

TAXI
Cruïlla del Carrer del Carme / Ctra. Cabrils
Informació 93 759 23 84

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Indirecte

Una part del servei de transport urbà està gestionat per l'empresa externa d'autobús. En canvi, el servei de taxi es gestiona directament des de l'Ajuntament.

Servei al qual pertany aquesta línia