Comprar al mercat municipal

El mercat és un servei que té la finalitat d'abastir la població amb productes alimentaris de primera necessitat, fonalmentalment producte fresc i sovint, de proximitat.

Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia