Informació i dinamització d’interès per a la joventut

Aquest servei inclou recursos d'informació i dinamització d'activitats en els àmbits de la igualtat, sostenibilitat, interculturalitat entre d'altres. Aquests es troben inscrits dins dels espais joves, el medi obert i els canals de comunicació del servei.

Objectius estratègics del servei inclosos en el Pla Local de Joventut:
- OE1 – Disposar d'espais joves on desenvolupar polítiques de joventut.
- OE2 – Arribar als i les joves que es troben en el medi obert.
- OE3 – Garantir que els i les joves accedeixen a la informació sobre recursos i activitats que se'ls hi adrecen.
- OE4 – Millorar la coordinació i col·laboració entre serveis.

Equipaments