Gestió tributària

Segons conveni de delegació entre aquest ajuntament i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) aquest té delegada la gestió de determinats tributs i altres ingressos de dret públic, en període voluntari en alguns casos i tota la recaptació en via executiva.

Contacte
Número de telèfon
937542400
Correu electrònic
ajuntament@vilassardemar.cat
Horari

De dilluns a divendres de 9h a 14h.

Adreça

Plaça de l'Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar Barcelona
Espanya