Activitats econòmiques

Els tràmits de llicència d’activitats permeten sol·licitar la llicència municipal prèvia per a la instal·lació d’una activitat o establiment o per a l’execució d’instal·lacions, així com la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia d’activitats.

També es tramita la petició d’informe d’incendis.