Vigilància d’Edificis i instal·lacions policials

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

Exercici de competències i potestats públiques

Finalitat del Tractament

Garantir la seguretat i protecció interior o exterior dels immobles, dependències o instal·lacions de la GUB, a més de l'interior dels vehicles de la GUB

Categories d'interessats
Persones que han accedit a edificis policials durant l'últim mes.
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, infraccions penals, menors d'edat, videovigilància.

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i de seguretat ciutadana respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No