Registre d'unions civils

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic
RGPD 679 /2016 Article
6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
LOPD 3/2018 Art.8

Finalitat del Tractament

Gestió del Registre de les parelles d'unions civils

Categories d'interessats
Ciutadans empadronats a Vilassar de Mar inscrits en el registre d’unions civils
Categories de dades personals objecte de tractament

Nom i cognoms, DNI, adreça, número d'expedient, targeta residència, estat civil, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, signatura.

Categories de destinataris

Administracions públiques competents en la matèria

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No