Registre d'informes d’accidents de circulació

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

Art. 11 c) i e) Llei 16/91. Art. 11 c), e). Art. 19 Llei 1/2006, 13 de març

Finalitat del Tractament

Gestió de les dades relatives a ciutadans implicats en accidents de trànsit i persones investigades per delictes contra la seguretat viària

Categories d'interessats
Persones involucrades en accidents de circulació
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/socials, econòmiques, infraccions penals, menors d'edat, videovigilància. 

Categories de destinataris

Asseguradores, hospitals i SEM, per l'exercici de les funcions derivades de la prestació dels serveis prestats

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa i de seguretat ciutadana respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
Si