Prevenció de Riscos

Base jurídica del tractament

Contracte o mesures precontractuals, consentiment informat i explícit, missió realitzada en interès públic

Finalitat del Tractament

Gestió dels recursos preventius en seguretat i salut laboral de l'Ajuntament de Vilassar de Mar i Organismes mancomunats. 

Categories d'interessats
Personal de l'Ajuntament de Vilassar de Mar i Organismes
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/socials, treball/comercial, menors d'edat, salut

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No