Premis i concursos

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

Consentiment informat i explícit

Finalitat del Tractament

Gestió de premis i concursos promoguts per l'Ajuntament, (poden comportar aportacions econòmiques de tercers)

Categories d'interessats
Persones que volen participar en un concurs o accedir a un premi atorgat per l'Ajuntament
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, identificatives, econòmiques. 

Categories de destinataris

Si s'escau, als tercers que els subvencionen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No