Gestió de Subvencions i Ajuts

Conjunt estructurat de dades
Base jurídica del tractament

Consentiment informat i explícit

Finalitat del Tractament

Gestió de les subvencions demanades a l'Ajuntament de Vilassar de Mar

Categories d'interessats
Persones que demanen una subvenció o prestació assistencial
Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, personals/socials, treball/comercial, econòmiques, menors d'edat, altres dades d'especial protecció.

Categories de destinataris

Si s'escau, als tercers que els subvencionen

Conservació de les dades (Terminis / Criteris)
Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats
Transferències Internacionals
No