Pressupostos Participatius 2018

Any 2018

L'Ajuntament va posar 150.000 euros (IVA inclòs) del pressupost municipal del 2018 a disposició de la ciutadania per a què aquesta, mitjançant un procediment de participació ciutadana, decidís quina havia de ser la seva destinació.

1.279 persones, un 7,45% del cens de persones que podien votar (17.172), han participat en el procés de pressupostos participatius del 2018.